Dem vi hjælper

Det første projekt, Vin med Hjerte har valgt at støtte, er ”Water Well Project” i Zambia. Udover at Water Well er yderst økonomisk gennemsigtigt og veldokumenteret, har vi valgt at støtte netop dette projekt, da vi har personligt kendskab til folkene, der står bag. Vi har selv været i Zambia og overset arbejdet med brøndene, og vi har sikret os at arbejdet bliver udført efter et helhedsprincip.

Det handler ikke om bare at bygge en brønd og så forlade landsbyen igen. Inden en brønd bliver installeret, gøres der et kæmpe forarbejde, landsbyen er selv med til at bygge brønden, og i alle landsbyer bliver der lavet en ”water commetie” som har ansvar for vedligeholdelse af brønden.

Vin med Hjerte har indtil videre bygget 11 brønde i Zambia. Og en brønd har kæmpe betydning for de lokale. Statistikken siger at i den vestlige del af Zambia dør hver 3. barn ud af 5, inden de når 5 års alderen. Og dette er kun de officielle tal, det formodes at være højere. Når en landsby får adgang til rent drikkevand falder tallet med 40 %. Og hvis de samtidig bliver undervist i hygiejne og toiletforhold, falder det yderlige 40 %.

En brønd koster 25.000 kr. at installere, og gennemsnitlig hjælper den 1.000 mennesker med adgang til rent drikkevand. På forsiden kan du se en video omkring hvad der er for noget vand der er adgang til og efter en brønd er installeret.